USLOVI KORIŠĆENJA

 

Upotreba i zaštita podataka

Firma Dimitri trade com d.o.o. Novi Sad, dužna je da zaštiti privatnost posetilaca sajta
www.dimitritrade.com u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Dimitritrade.com prikuplja
samo nužne i osnovne podatke o posetiocima sajta a ovim Uslovima informiše korisnike o načinu
njihovog korišćenja.

Koje podatke prikupljamo

Sajt dimitritrade.com poštuje privatnost korisnika sajta.
Podaci koje prikupljamo su podaci koje sami direktno unesete u kontakt formu. Podaci koje možemo
sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi su: ime, prezime, e-mail adresa.
Možemo sačuvati podatke o uređajima sa kojih pristupate sajtu dimitritrade.com, a koji mogu obuhvatiti
tip, marku i model uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, podatke o
internet mreži sa koje pristupate našem sajtu.
Podatke o lokaciji sa koje pristupate sajtu dimitritrade.com možemo prikupiti i obraditi putem
tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor mobilnog telefona.

Svrha prikupljanja podataka

Prikupljanje podataka ostavljenih na dimitritrade.com vršimo u svrhe navedene u kontakt formi
dimitritrade.com websajta:

 • Primanje i obrada žalbi na naše proizvode
 • Primanje predloga za saradnju, izvoz
 • Primanje i odgovaranje na pitanja u vezi sa Dimitri trade com d.o.o. kompanijom i/ili
  proizvodima
 • Primanje upita i odgovaranja na iste za donacije i sponzorstva
 • Primanje i obrada pohvala

 

Podatke koje unesete prilikom popunjavanja kontakt forme se skladište na serverima dimitritrade.com.
Podatke o uređajima i lokacijama sa kojih pristupate sajtu dimitritrade.com, koristimo u svrhu pružanja
sigurnosti korisnicima i zaštite bezbednosti korisnika.

Bezbednost podataka

U postupku prikupljanja, čuvanja i obrade podataka primenjujemo neophodne standarde u zaštiti
podataka, a u cilju njihove bezbednosti. Primenjujemo sve organizacione, tehničke i kadrovske mere
zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Tu spadaju tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni
vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom i
ostale mere koje odgovaraju svrsi obrade podataka i neophodne su da bi se obezbedila zaštita
konkretnih podataka o ličnosti.
Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke,
organizacione i kadrovske mere.

Pristup podacima

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti oglašivača mogu imati zaposleni
kompanije Dimitri trade com doo, partnerske kompanije i saradnici od poverenja koji pomažu u radu i
unapređenju rada dimitritrade.com.
Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati nadležnim državnim organima po zakonskoj obavezi i u
meri u kojoj je to neophodno.
Sve strane koje imaju pristup podacima su dužne da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i
kadrovske mere u svrhu zaštite i bezbednosti. U situacijama kada obradu podataka po našem nalogu vrši
treće pravno lice, ugovorom se reguliše proces obrade podataka o ličnosti i mere zaštite.

Period čuvanja podataka

Vaše podatke čuvamo tokom vremena koje je potrebno za ostvarenje konkretne svrhe ili do trenutka
opoziva datog pristanka za čuvanje i obradu. Podaci se nakon toga brišu osim u izuzetnim slučajevima
kada su neophodni radi izvršenja naše zakonske obaveze ili kada mogu da dovedu do sprečavanja
istrage, otkrivanja ili gonjenja u postupcima krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja
u građanskim sporovima.

Vaša prava u vezi sa podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve svoje lične podatke koje smo prikupili kroz
dimitritrade.com kontakt formu kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje
čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
U svakom trenutku, imate pravo da izmenite svoje podatke koji su netačni, i da podnesete zahtev za
brisanje svojih ličnih podataka.
Svoj pristanak za obradu podataka možete opozvati u bilo kom trenutku nakon čega prestajemo sa
daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te podatke. Izuzetak su slučajevi kada brisanje Vaših
podataka može dovesti do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja u postupcima krivičnih dela, kao i
do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima o čemu ćete biti obavešteni.

 Korišćenje “kolačića” (cookies)
Šta su „kolačići”?

Kolačići (cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš individualni identifikator, tako što ih
pojedine stranice dimitritrade.com koje posećujete šalju vašem pretraživaču.

Vrste „kolačića“

 •  Funkcionalni kolačići– neophodni su za normalno funkcionisanje sajta. Omogućavaju korisnicima
  nesmetano kretanje po stranicama.
 • Statistički kolačići – omogućavaju razumevanje načina na koje korisnici koriste sajt i pružaju uvid
  u popularne stranice sajta. Pomažu da sajt bude konstantno ažuran, a njegov kvalitet poboljšan.
  U te svrhe koristimo Google Analytics.

Svrha „kolačića”

dimitritrade.com koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Kada pristupite
pojedinoj stranici dimitritrade.com, šaljemo vam kolačiće koji se pohranjuju na vašem računaru i služe
da beleže informacije o vašim prethodnim posetama (npr. koliko puta ste pristupili našem sajtu). Kolačići
ne sadrže vaše lične podatke, već su tu da omoguće bržu i korisniju upotrebu informacija i podataka koje
ste već prethodno ostavili prilikom pristupa sajtu dimitritrade.com. Našim kolačićima na vašem računaru
ne može da pristupiti neka internet stranica koja nije deo dimitritrade.com
U cilju boljeg razumevanja korisničkog ponašanja, dimitritrade.com koristi analitiku Google Analytics.
Prikupljeni podaci nisu ni na koji način povezani sa vašim ličnim podacima koje ste dostavili putem
kontakt forme. Ovi servisi prate ponašanje korisnika u cilju plasiranja reklamne poruke i uspešnosti
reklame kampanje. Takođe, ovi sistemi prikupljene informacije prosleđuju trećim stranama i te
informacije mogu biti korišćenje za plasiranje reklamnih poruka na drugim sajtovima.

Zabrana „kolačića”

Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem web pretraživaču. Imate mogućnost
zabrane primanja kolačića sa web stranice dimitritrade.com u bilo kom momentu. Ukidanjem kolačiča
dimitritrade.com može dovesti do ukidanja nekih od osnovnih funkcionalnosti sajta.
Da li ćete prihvatati i čuvati sve kolačiće podešavate u svom web pretraživaču. U podešavanjima u
meniju web pretraživača koji koristite možete isključiti prihvatanje novih i izbrisati sve već sačuvane
kolačiće.
Ukoliko želite da prihvatite kolačiće našeg sajta, ali ne i treće strane (marketing kolačiće, Google Ads,
Facebook…) u podešavanjima možete izabrati „Blokiraj kolačiće treće strane“.
Kako onemogućiti kolačiće u različitim web pretraživačima možete saznati na:
– https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
– Google Chrome:
https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
– Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042
– Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorerdelete-
manage-cookies

Kontakt
Ukoliko želite da prestanemo sa čuvanjem i obradom Vaših podataka, imate bilo kakav predlog ili
nedoumicu možete nam pisati na office@dimitritrade.com.