/konci

Neke od poznatijih kompanija koje koriste konac Durak

> PREUZMITE KATALOG BOJA ZA KONAC <

DURAK POLY

KATALOG

CONFIL (DURAFİX)

KATALOG

POLYSTRONG

KATALOG

POLY-JET

KATALOG